Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora (“Službeni glasnik općine Usora” broj:11/18, 11/19) , Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije

 

I – UVOD 

Sredstva za sufinaciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora (“Službeni glasnik općine Usora” broj:11/18, 11/19), a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2020.godinu.

 

Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 18.900,00 KM.

 

II - ODABIR PROGRAMA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

 1.        sufinanciranje projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija kao što su kulturne manifestacije dužeg trajanja općinskog i višeg ranga,

2.       predstavljanje Općine Usora i Bosne i Hercegovine na gostovanjima,

3.        manifestacije upoznavanja različitih kultura sa ciljem razvijanja prijateljstva, poštovanja i tolerancije između različitih kultura,

4.       izložbe,

5.       književno, likovno i glazbeno stvaralaštvo, 

6.       izdavačka djelatnost,

7.      unaprjeđivanje glazbene culture,

8.       koncerti,

9.       zaštita kulturne baštine,

10.   razvoj zavičajne zbirke i muzejska djelatnost. drugi sadržaji od značaja za razvoj kulture na području Općine Usora.

 

III– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije imaju udruge iz oblasti kulture, ustanove, institucije i mjesne zajednice sa područja Općine Usora, koje će predlagati isključivo programe iz kulture na temelju programa koji se provode u interesu i na području Općine Usora.


Javni poziv ostaje otvoren od 27.01.2020. godine do 25.02.2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.                                             

Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 25.02.2020. godine. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-kultura
2. prijavni-obrazac