Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17) Predsjedatelj Općinskog vijeća općine Usora saziva:


Tridesettreću (XXXIII) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 31.1.2020. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


1.       Polaganje svečane prisege Vladimira Lončarevića, vijećnika u Općinskom vijeću Usora;

2.       Usvajanje Zapisnika sa XXXII (tridesetdruge) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

3.       Vijećnička pitanja;

4.       Obraćanje načelnika;

5.       Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Usora za 2020. godinu;

6.       Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini;

7.       Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Usora donesenog za razdoblje od 2014.-2034. godine;

8.       Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2020. godinu;

9.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2016.-2020. godina;

10.    Izvješće o radu Općinske pravobraniteljice za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;

11.    Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdobje siječanj – prosinac 2019. godine.