Usora, dana 30.12.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom TIK d.o.o. Jelah, ugovor o opremanju namještajem konferencijskog ureda/dvorane i pisarnice Općine Usora. 

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 6.778,31 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za nabavu i montažu roba je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.