Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 10/19) i članka 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 11/19), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu općine Usora broj 02-23-93/19 od 10.12.2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije objavljuje:


Javni poziv za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta Općine Usora

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima.

 

Zahtjev za raspored taksi vozila se podnosi za slijedeća slobodna taksi stajališta:

  •  Taksi stajalište broj 1. “Tržnica Žabljak”, dio k.č. 288 KO Tešanjka - I kategorija, stajališno mjesto 1, jedno taksi vozilo (1/1-2) i stajališno mjesto 3, dva taksi vozila (1/3-1 i 1/3-2)
  • Taksi stajalište broj 2. “Središte Sivše”, dio k.č.2003, KO Sivša - II kategorija, stajališno mjesto 1, jedno taksi vozilo (2/1), stajališno mjesto 2, jedno taksi vozilo (2/2) i stajališno mjesto 3,  jedno taksi vozilo (2/3)
  • Taksi stajalište broj 3. “Dom zdravlja”, dio k.č.1426/1 KO Omanjska - II kategorija, stajališno mjesto 2, jedno taksi vozilo (3/2) i stajališno mjesto 3, dva  taksi vozila (3/3-1 i 3/3-2).

Taksi prijevoznici sa područja općine Usora, pozivaju se da podnesu zahtjev za raspored  taksi vozila na taksi stajalištima u roku od 15 dana od dana objave.


Detalje Javnog poziva pogledajte na poveznici ispod.

Preuzmite:
1. javni-poziv-taksi-2019.-godina
2. zahtjev-taksi-poziv-usora