Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine usora“ broj:9/18), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora broj:02-23-93/19 od 10.12.2019. godine i članka 41. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17) Općinski načelnik objavljuje:


Javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korištenje zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora


Raspisuje se Javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korištenje zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora sukladno Odluci o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 9/18) i Planu korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora broj: 02-23-93/19 od 10.12.2019. godine.

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti, te pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne proizvodnje odnosno pravne i fizičke osobe upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji se vodi u Općini Usora.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana u razdoblju 13.12 2019. godine do 28.12.2019. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.


Preuzmite:
1. javni-poziv-privremeno-koristenje-zemljista-i-objekata
2. obrazac