Usora, dana 12.12.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom Elektroprizma d.o.o. Tešanj, ugovor o nabavi 90 LED lampi za javnu rasvjetu koje će se podijeliti Mjesnim zajednicama sa područja Općine Usora. Ovo je prva faza nabave ovih lampi, a glavni cilj je ostvarivanje uštede kod potrošnje električne energije.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 5.338,71 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za nabavu i isporuku robe je 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.