Usora, 4.12.2019. godine - Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa najpovoljnijim ponuditeljem, poduzećem  ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, Ugovor o izvođenju radova na projektu: 'Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, Faza II. općina Usora'. Projekat podrazumijeva nastavak radova na rekonstrukciji prometnice na lokaciji „Lugovi“ – dionica od mosta riječice Lužanjke do ulaza u Tokiće. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a pružatelj usluga nadzora nad radovima u ovom projektu je firma „IngART“ d.o.o. Žabljak Usora.

 

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 198.884,56 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Ministarstva gospodarstva ZDŽ koje odobrilo financijska sredstava u iznosu 150.000,00 KM. Sredstva su odobrena kroz poticajnu mjeru „Program II - Izgradnja komunalne infrastrukture unutar poslovne zone“, objavljene u sklopu javnog poziva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu i namijenjena su subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ugovor je ispred izvođača radova ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok potpisao Enes Subašić, a ispred nadzora Mario Čolić, direktor „IngART“ d.o.o. Žabljak Usora.  Za Koordinatora na projektu ispred Općine Usora imenovan je Ivica Labudović.