Usora, 19.11.2019.  - Predstavnici Razvojne banke Federacije BiH, Poslovnica Zenica, posjetili su općinu Usora i to Suvad Ibranović, rukovodilac Poslovnice Zenica i Lamija Čolaković, kreditni analitičar u Poslovnici Zenica. Goste je primio Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije.

Tema posjeta je bila predstavljanje povoljnih kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH za dugoročno kreditiranje s posebnim akcentom na Kreditnu liniju za financiranje investicijskih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH, koja uključuje i javna poduzeća.

Načelnik Anđelić upoznao je predstavnike Razvojne banke Federacije BiH o gospodarskoj osobnoj karti općine Usora, trendovima, tržištu radne snage i potrebama općine Usora u oblastima unapređenja prometne, gospodarske i društvene infrastrukture, kao i o trenutnim infrastrukturnim projektima koji su ili u fazi realizacije ili su izvršene pripreme i provedeni postupci ugovaranja radova.

Rukovodilac Poslovnice Zenica prezentirao je uvjete za Kreditnu liniju za financiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH, u okviru koje bi se mogle financirati potrebe javnih pouzeća općine Usora, tj. JKP „Usora“ i JP Radio Usora. Od uvjeta u ovoj kreditnoj liniji naj značajni su:

  • rok otplate do 12 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključeno u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50 % na godišnjem nivou*
  • minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM,
  • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita,

i to za financiranje stalnih sredstava.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je 2,58% za iznos kredita  50.000,00 KM, rok otplate 12  godina uz grace period 12 mjeseci. Od instrumenata osiguranja dovoljne su mjenice, nije nužan upis hipoteke koji bi uključivao trošak procjene vrijednosti nekretnine, a uz zahtjev se prilažu i bilance u zadnje 3 godine, plus bilanca tekućeg razdoblja. Nakon predaje potpune dokumentacije kredit se odobrava u roku od 45 dana. Dokumenti za kreditni zahtjev, uključujući i poslovni plan, mogu se preuzeti ovdje. Za kredite do 200.000,00 KM nije potrebna izrada izrade investicijskog projekta, dovoljan je Poslovni plan. Prednost ove kreditne linije i što ne treba raspisivanje javnog poziva (Zakon o javnim nabavama) za nabavu financijskih sredstava.

 

Također, zanimljiva je i Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava koja uključuje otkup postojećeg kredita uzetog kod komercijalne banke kod koje postoji mogućnost otkupa do 30% kredita prethodno uzetog kod komercijalne banke, što olakšava financiranje postojećih i novih obveza.  U ovoj kreditnoj liniji uvjeti su sljedeći:

  •  rok otplate do 8 godina
  • grace period do 12 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa od 3,00% - 4,00% na godišnjem nivou (3,00% za financiranje investicionih projekata pravnih lica koja ostvaruju izvoz od proizvodne djelatnosti, a vrše nova ulaganja s ciljem održavanja/proširenja proizvodnje; 3,5% za financiranje projekata pravnih lica koja otpočinju/proširuju proizvodnu djelatnost; 4,00% za financiranje investicionih projekata pravnih lica koja se bave ostalim djelatnostima)*
  • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita, za financiranje stalnih sredstava uz moguće odobravanje dijela tekućih sredstava.

* EKS=3,17% za izvoznike (rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci), EKS=3,68% za proizvodnju (rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci) i  EKS=4,2% za ostale djelatnosti (rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci).  Instrumenti osiguranja naplate kredita navedeni su ovdje

 

Pored navedenog dugoročni krediti namijenjeni su i za:

Više pojedinosti o ponudi, mehanizmu dodjele kredita i uvjetima pogledati na web stranici Razvojne banke FBiH.