Usora, dana 18.11.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom  ''Rial-šped'' d.o.o. Doboj Istok, koju  zastupa direktor Almir Jahić, Ugovor o izvođenju radova na nastavku sanacije prometne infrastrukture nastale kao posljedica poplava i klizišta, lokalitet Alibegovci, općina Usora.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 166.615,20 KM, sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Stručno-tehnički nadzor će, sukladno zaključenom okvirnom sporazumu za 2019. godinu obavljati lokalna firma ''Ingart d.o.o. Usora'', odnosno Mario Čolić dipl. ing. građ.

Kao koordinator ispred općine Usora imenovan je Dario Katić, dipl. ing. građ.