Dana 14.11.2019.godine Općinski načelnik Zvonimir Anđelić dipl.ing.građ. održao je sastanak sa predstavnicima Udruge mladih „Sloga“ Usora. Na sastanku su nazočili predsjednica Udruge Arijana Šarić, član Udruge Danijel Artmagić, te Ivo Topalović referent za pitanja mladih pri općini Usora.

Sastanak je održan na inicijativu Načelnika kako bi uveo ovu novoosnovanu Udrugu u rad u našoj općini, i da se utvrdi što je to potrebno kako bi ova Udruga mladih opstala što duže, i bila što aktivnija.

Predsjednica je upoznala načelnika sa dosadašnjim aktivnostima, a jedna od značajnih je projekt Vijeća Europe gdje je Udruga dobila sredstva za opremanje ureda i nabavu potrebne opreme za rad. Prostor koji je Udruga opremila i u kojem radi su zajedničke prostorije koje koristi sa KUD-om „Izvor“ Žabljak, a koje se nalaze u Domu kulture u Žabljaku.

Cilj ovog sastanka je bio da se iznađu neka rješenja i ideje kako bi se provodile neke korisne aktivnosti, te da mlada populacija u našoj općini Usora napravi nešto korisno za sebe pa tako i za naš kraj. Izložene su neke ideje i ciljevi za koje se smatra da bi zainteresirale mlade u Usori.

Ovom prilikom pozivaju se svi mladi da se uključe u rad Udruge mladih „Sloga“ Usora i svojim idejama i zalaganjem poboljšaju i doprinesu rad Udruge.