Dana 08.11.2019. godine, općinski načelnik Zvonimir Anđelić dipl. ing.građ., održao je sastanak sa predstavnicima NK "Proleter" Makljenovac i NK "Usora". Ispred NK "Proleter" Makljenovac sastanku su nazočili Mario Pranjić i Robert Topalović dok su ispred NK "Usora" nazočili Anto Matić i Danijel Artmagić. Na sastanku se razgovaralo o suradnji ova dva nogometna kluba, sa posebnim osvrtom na rad sa mladim selekcijama. Stvaranje i osiguranje boljih uvijeta za razvoj mlađih selekcija je definirano kao glavni cilj i prioritet u radu oba kluba. Osim ovoga, razgovarano je i o ostalim temama koje se tiču samog funkcioniranja ovih klubova.