Usora, 7,11,2019. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave radova koja je uključivala otvoreni postupak javne nabave i e-aukciju, te nakon pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, danas je u uredu Općinskog načelnika Zvonimir Anđelić u ime Ugovornog tijela Općine Usora i Dragan Jeleč u ime Grupe ponuditelja „DIV JELEČ“ Usora, koju čine na temelju „Ugovora o udruživanju“ partneri: 1) Ingart d.o.o. Usora i 2) DIV Jeleč d.o.o. Usora, zaključen Ugovor o izvođenje radova za projekt: 'Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III, općina Usora'.

Ugovorom je predviđena izgradnja 6.543,70 metara kanalizacijskog cjevovoda sa pratećim građevinama koje uključuju 180 armirano-poliesterskih revizionih šahtova, skidanje i ponovno asfaltiranje 4.138 m2 postojećih kolnika i tri prijelaza preko magistralne ceste M-4.

Vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 1.002.245,40 KM. Budući da je ovaj projekt sastavni dio Projekta WATSAN FBiH (Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH) i da se značajnim dijelom financira kreditnim sredstvima Europske investicijske banke (EIB), Općina Usora je zaključila 26.4.2017. godine Ugovor o kreditu s Federalnim ministarstvom financija. Imajući u vidu navedeno i zahtjeve projekta predviđen je centralni nadzor nad ovim radovima za koji je postupak provelo i ugovor zaključilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Kompanijom Louis Berger (France), za sve općine koje su u ovome projektu. Centralni nadzor je utvrđen u iznosu od 3% od vrijednosti ugovorenih radova.

Ugovorom o izvođenju radova utvrđeno je da je šef projekta ispred Ugovornog tijela-Općine Usora Anto Bonić, a Voditelj gradilišta ispred Izvođača radova je Mario Čolić.

Općina Usora je za financiranje ove faze radova osigurala 250.000,00 KM grant sredstava od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, 100.000,00 KM od Vlade Zeničko-dobojske županije putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz financiranje od strane Općine Usora u iznosu 231.184,60 KM, dok je preostali dio sredstava u iznosu 421.060,79 KM predstavlja kreditno zaduženje.