Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje:


Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu proračuna općine Usora za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2020. godinu


Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XXXI. (tridesetprvoj) redovitoj sjednici održanoj dana 31.10.2019. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2020. godinu, te o tome donijelo Zaključak.

 

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u utorak, 26.11.2019. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

 

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na nacrt Proračuna općine Usora za 2019. godinu mogu se dostaviti na protokol Općine Usora zaključno sa 29.11.2019. godine.

 

Uvid u Nacrt Proračuna Općine Usora za 2018. godinu zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije, na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranicama općine Usora www.usora.com, s napomenom da su mjesne zajednice Nacrt Proračuna Općine Usora za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2020. godinu dobile u sazivu za XXXI. (tridesetprvu) sjednicu Općinskog vijeća Usora.

Preuzmite:
1. nacrt-2020
2. nacrt-obrazlozenje-2020
3. odluka-o-izvrsenju-proracunu-2020-nacrt
4. javni-poziv-javna-rasprava-proracun-2020a