Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17) Predsjedatelj Općinskog vijeća općine Usora saziva:


Tridesetprvu (XXXI) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 31.10.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa XXX (tridesete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.    Vijećnička pitanja;

3.    Obraćanje načelnika;

4.    Nacrt Proračuna Općine Usora za 2020. godinu;

5.    Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2020. godinu;

6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivu Javne ustanove Dom zdravlja Usora;

7.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke  o srednjoj školi;

8.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport;

9.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora;

10.   Inicijativa vijećnika Gorana Tokić o stavljanju van snage općinske Odluke o pravu preče kupnje;

11.   Inicijativa vijećnika Gorana Tokić o rješavanju odvodnje oborinskih voda na lokalitetu Tokići, Srednja Omanjska;

12.   Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na području Općine Usora za 2018. godinu;

13.   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1. do 30.9.2019. godine;

14.   Izvješće o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2018./2019. godinu;

15.   Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2018. godini;

16.   Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, uspjehu učenika, broju upisanih učenika i postignutim rezultatima u osnovnim i srednjoj školi.