Usora, 22.10.2019. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. primio je u radnu posjetu ravnatelje Javnih poduzeća kojih je osnivač Općine Usora i to: ravnatelja javnog komunalnog poduzeća Usora Slavena Prakljačića i ravnatelja javnog poduzeća Radio Usora Danijela Artmagića. Na sastanku su nazočili i pomoćnici načelnika Anto Bonić i Martin Grujo. Na sastanku se razgovaralo o aktualnostima iz poslovanja ovih poduzeća u proteklom razdoblju kao i planovima za narednu godinu.

JKP Usora je u tekućoj godini, iz vlastitih sredstva izvršilo nabavu jednog vozila u vrijednosti od 24.000,00 KM, te traktora sa malčerom na hidrauličnoj dizalici za malčiranje trave i šiblja promjera do 3 cm u vrijednosti od 24.500,00 KM. Također, osigurana su sredstva u vrijednosti od 75.000,00 KM za nabavu kanti za komunalni otpad. Postupak javne nabave navedenih kanti je u tijeku, a iste će se po završetku nabave podijeliti / zadužiti urednim platišama komunalnih usluga sa područja Općine Usora. Što se tiče poboljšanja vodoopskrbnog sustava trenutno je u fazi gradnja jednog bunara u Ularicama. Iz rada JKP-a Usora važno je istaknuti da je u ovoj godini, također iz vlastitih sredstava, isplaćen dug od 32.000,00 KM koji je isplaćen prema rješenju inspekcije porezne uprave Federacije BiH iz 2015 godine (u vrijeme stečajnog postupka). Da bi se izbjegli troškovi kamate ovaj dug je morao biti isplaćen u jednokratnom iznosu.

Plan ovog poduzeća u narednom razdoblju je dodatno poboljšati vozni park nabavom jednog vozila caddy, te jednog manjeg radnog stroja za potrebe hitnih i manjih intervenicija na vodovodima. Također na ovom sastanku se razgovaralo o mogućnosti i potrebi da se JKP Usora stavi na raspolaganje Općini Usora u slučaju elementarnih nepogoda, pa će se u narednom razdoblju ispitati zakonske, kao i Proračunske mogućnosti Općine Usora za navedenu aktivnost.

Javno poduzeće Radio Usora je od početka rada ove uprave (ožujak 2017. godine) imalo problem sa nagomilanim dugovima prema dobavljačima, Regulatornoj agenciji, Amusu, te radnicima poduzeća. Dugovi su iznosili cca 25.000,00 KM što je za ovo poduzeće značajan iznos. Vrijednim angažmanom, kao i smanjenjem broja radnika sa tri na dva ovo poduzeće je isplatilo sva dugovanja, te danas posluje normalno. Uveden je program na 24 sata, za razliku od ranijeg koji je išao svaki dan do 18.00 sati, te online streaming za slušanje radija putem interneta.

Najveći problem ovog poduzeća je njegova loša i zastarjela oprema. Nabava nove opreme košta između 40.000,00 i 50.000,00 KM, a dodatnu poteškoću stvaraju i činjenice da se oprema ne može kupovati parcijalno, te da se radio kao javno poduzeće može javiti na veoma mali broj javnih poziva koji financiraju nabavu opreme. S toga se kao moguće rješenje ovog problema nameće potreba nabave opreme zajedničkim ulaganjem JP Radio Usore i pomoći od strane osnivača, Općine Usora. Obveza JP Radio Usore da svoju opremu digitalizira do 2021. godine jer je to uvjet da bi se produljila dozvola za rad.