Napominjemo poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe koji planiraju aplicirati na novčane  potpore u poljoprivredi i ruralnom razvitku Federalnog ministarstva poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstava u 2020. godini, da je člankom 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/10) i člankom 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17; 55/17 i 56/18)  propisano kako su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu najkasnije do 15.11. tekuće godine - mjerodavnom kanatonalnom ministarstvu na Obrascu PPP, odnosno svojoj općini - Službi za gospodarstvo i financije općine Usora.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) može se preuzeti u Službi za gospodarstvo i financije, općine Usora ili na stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u zadatom roku neće moći ostvariti pravo na novčane potpore u 2020. godini.

Popunjen i potpisan obrazac prijave slati direktno ili putem Službe za gospodarstvo i financije na adresu:

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Kučukovići broj 2.

72 000 Zenica