Usora, 17.10.2019. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa rukovodstvom Crvenog križa Općine Usora. Sastanku su nazočili: Predsjednik Crvenog križa Boro Dadić, Tajnik Crvenog križa Boris Penava, predsjednica Skupštine Crvenog križa Finka Rajkovača i članica predsjedništva Crvenog križa Samra Hujdur. Na sastanku se razgovaralo o značaju Crvenog križa, prezentiran njegov rad, te njegova uloga i doprinos u dugogodišnjem humanom djelovanju. Također, Općinski načelnik upoznat je sa teškoćama sa kojima se ova organizacija susreće. Naime, kako ove godine Crveni križ Općine Usora nije financiran sa Proračunskim sredstvima Općine Usora, Načelnik Anđelić izrazio je spremnost da ovoj udruzi odobri određenu financijsku pomoć iz interventnih sredstava namijenjih za rad Udruga građana.