Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora zaključen Ugovor o izvođenju radova na Projektu: „Projekt vodozahvatnog sustava Žabljak“. Izvođač radova je grupa izvođača "DIV Jeleč i Ćosićpromex“ d.o.o. Usora". Vrijednost ugovorenih radova iznosi 71.883,16 KM sa PDV-om a rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će ''IngART'' d.o.o. Usora. 

Ugovore su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, ovlašteni zastupnik grupe izvođača Dragan Jeleč i predstavnik nadzora Mario Čolić. Zaključenju ugovora nazočio je i direktor poduzeća „VRT“d.o.o. Žabljak Ivica Penava, koji će ujedno biti imenovan za koordinatora pri realizaciji ovog projekta. 

Odabir izvođača radova izvršen je sukladno Zakonu o javnim nabavama, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.