Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), predsjedatelj Općinskog vijeća Usora saziva tridesetu (XXX) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 27.09.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


 Dnevni red:

1.       a) Usvajanje Zapisnika sa XXIX (dvadesetdevete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

b) Usvajanje Zapisnika sa III (treće) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.       Vijećnička pitanja;

3.       Obraćanje načelnika;

4.       Prijedlog Zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o prometu nepokretnosti broj:OPU-IP:268/2016 od 16.3.2016. godine sa Ferretto Group Central Europe d.o.o. Žabljak;

5.       Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta;

6.       Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije;

7.       Inicijativa OO NSSRUZ Doma zdravlja Usora o izmjeni naziva Javne ustanove Dom zdravlja Usora u naziv Javna ustanova Dom zdravlja „Prim. Dr. Mijo Grgić“;

8.       Izvješće o radu Zajedničkog pravobraniteljstva Općine Usora i Doboj Jug za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine;

9.       Informacija o Dokumentu okvirnog Proračuna Općine Usora za razdoblje 2020.-2022. godina;

10.    Informacija o stanju kulture, sporta, mladih, te nevladinih organizacija u 2018. godini.