Dana 10.09.2019. godine Načelnik Općine Usora gospodin Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predstavnicima  Javnog poduzeća RTV Zenica iz Zenice, i to: Nandino Škrbić, direktor i Taib Bajramović, direktor programa. Na sastanku je ova tv kuća prezentirala svoj novi projekt pod nazivom „Večernji glasnik“. Radi se o polusatnoj informativnoj emisiji koja bi se emitirala svaki dan od 21.00 sat i prenosila bi, uglavnom, afirmativne vijesti iz lokalnih zajednica sa područja Zeničko-dobojske i Srednjobosanske županije. Uputili su poziv da i Općina Usora sudjeluje u projektu i podrži financijsku konstrukciju.

Općinski načelnik je pohvalio projekt, naročito nakanu kojom žele isticati sve pozitivne događaje iz ove dvije županije. Istakao je, nažalost, kako Općina Usora nema niti na jedan način dostupnost ovom kanalu, a sagledat ćemo naše proračunske mogućnosti sa ciljem da i Općina Usora sudjeluje u navedenom projektu. Pored Općinskog načelnika sastanku je nazočio i pomoćnik načelnika Martin Grujo.