Usora, 5. rujna 2019. – U Ularicama je u tijeku izvođenje radova na projektu 'Sanacija i dovođenje u funkciju postojećeg vodozahvatnog izvorišta ''Ularice'', a izvođač je grupa ponuditelja DIV Jeleč d.o.o. Usora i Ćosićpromex d.o.o. Usora. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 51.022,53 KM, a projekt se financira sredstvima osiguranim putem javnog poziva tijekom 2018. godine kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu 20.000,00 KM, a preostali dio financira Općina Usora proračunskim sredstvima.

Projekt menadžer na ovom projektu je Slaven Prakljačić, direktor JKP „Usora“ d.o.o. Sivša, koje i upravlja vodoopskrbnim sustavom Bejići-Ularice–Makljenovac. Nadzor nad izvođenjem ovih radova povjeren je, temeljem zaključenog okvirnog sporazuma i ugovora firmi IngArt d.o.o. Žabljak, Usora, a obavlja ga Mario Čolić, dipl. ing. građ.

Općinski načelnik Zvonimir Anđelić s pomoćnikom Antom Bonić obišao je ovo značajno gradilište i budući bunar. Projekt je pokrenut na inicijativu Uprave JKP „Usora, zbog redukcija i nedostatka vode tijekom ljetnih mjeseci.

Prethodni pokušaj izvedbe bunara u 'Dubokom potoku' nije opravdao očekivanja, uz znatno veća ulaganja, te je jedino preostalo ovakvo rješenje uz rijeku Usoru. Lokacija za ovaj bunar odabrana je u aluvijalnoj ravni rijeke Usora, zbog dostupnosti lokacije i mogućnosti upravljanja hidrološkim karakteristikama izvorišta, te nepovoljnosti postojeće lokacije bunara „Ularice“.