Okončanjem aktivnosti na izradi i uređenju te puštanjem u rad okončan je postupak javne nabave oblikovanja i održavanja www stranice općine Usora sa portalom poduzetničkih zona općine Usora kao njenim sastavnim dijelom.

Predmet javne nabave bio je, u skladu sa trenutnim zahtjevima i potrebama korisnika, redizajn službene stranice općine Usora s ciljem prilagodbe i optimizacije sadržaja stranice za prikaz na mobilnim uređajima, što do sada nije bio slučaj. Izvršena je i izrada nove zasebne sekcije za promociju poduzetničkih zona općine Usora za pružanje osnovnih informacija potencijalnim investitorima o mogućnostima ulaganja u poduzetničke zone općine Usora. Pored toga biti će ostvarene i značajne uštede u odnosu na dosadašnji način ugovaranja usluga, održavanje stranice, web domene i sl. 

Sredstva za provedbu aktivnosti su osim Proračunom općine Usora za 2019. godinu osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH".

Napominjemo kako je dana 11.7.2019 zaključen je ugovor o „Nabavi usluga oblikovanja i održavanja www portala/stranice sa portalom poduzetničkih zona“ sa Izvođačem radova „Ascom“ d.o.o. Tešanj, i to u vrijednosti 3.860,00 KM bez PDv-a. Ugovor je obuhvatao usluge redizajna i izrade službene web stranice općine Usora sa portalom poduzetničkih zona općine Usora, te održavanje web stranice u trajanju od 4 godine.

Sadržaj stranice se svakodnevno nadopunjuje te se vrši otklanjanje nedostataka u prikazu određenih članaka, do kojih dolazi prvenstveno iz razloga različitog formatiranja sadržaja, s obzirom da se radi o prijenosu velikog broja članaka sa prethodne stranice općine Usora.