Obzirom na djelokrug rada za koji su osnovane, sve javne ustanove i javna poduzeća sa područja Općine Usora uspješno obavljaju povjerene zadaće.

Općina Usora kroz svoj Proračun značajno financijski pomaže rad većine naših javnih ustanova i poduzeća. S toga ovdje želimo istaknuti i samostalno zalaganje uprava, koje osim podrške Općine i vlastitih ostvarenih prihoda, prate i sve javne pozive gdje uspiju ostvariti značajne rezultate i osigurati podršku za svoje projekte.

Ovdje ćemo izdvojiti nekoliko zadnjih uspješnih aplikacija:

Javna ustanova Dom zdravlja Usora je putem aplikacije prema Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona osigurao iznos od 10.000,00 KM za nabavu uređaja za sterilizaciju, te druga tekuća kapitalna ulaganja.

Javna ustanova Opća knjižnica je u posljednje vrijeme osigurala novac kroz više projekata:

- ​Fondacija za izdavaštvo (Projekt: Promoviranje fonda Jozefine Dautbegović) = 1.000,00 KM
- Fondacija za bibliotečku djelatnost (Projekt: Poličari za knjige) =  1.800,00 KM
- Općina Usora (Projekt: Ljeto i knjiga) = 1.000,00 KM
- Ministarstvo civilnih poslova (Projekt: Završetak gradnje objekta knjižnice) = 5.000,00 KM
- Ministarstvo za obrazovanje ZDK ( Projekt: Ljeto i knjiga) =  800,00 KM
- Ministarstvo za obrazovanje ZDK (Projekt: Pokretna knjižnica) = 800,00 KM
 
Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora je kroz projekt po Javnom pozivu za dodjelu sredstava programa i projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a osigurala iznos od 3.750,00 KM. Također, udruga roditelja „Kockica“ Usora, koja radi u prostorijama J.P.U. „Ivančica“ Usora, u svrhu realizacije produženog boravka djece školske dobi, je za sličan projekt od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a osigurala iznos od 1.000,00 KM.

Javno poduzeće Radio Usora d.o.o. je za projekt po Javnom pozivu za dodjelu sredstava programa i projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a osigurao iznos od 4.600,00 KM.

Javno komunalno poduzeće „Usora“ d.o.o. Sivša, je kroz aplikaciju prema Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a osiguralo iznos od 75.000,00 KM za realizaciju projekta „nabave kanti i kontejnera za komunalni otpad“ koji je u funkciji unapređenja komunalne higijene na području Općine Usora. Navedene kante za komunalni otpad bit će podijeljene svim korisnicima koji uredno izmiruju svoje obveze prema ovom poduzeću.

Ovom prigodom izražavamo svoju zahvalnost Vladi Zeničko-dobojskog kantona na pruženoj podršci, s obzirom na to da je većina projekata podržana od te Vlade.