img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXVI. (dvadesetšestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 26.04.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 1.Usvajanje Zapisnika sa XXV (dvadesetpete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika;

4.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Usora za 2019. godinu;

5.a) Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 01.01.do 31.12.2018. godine;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2018. godinu i pokrića ostvarenog deficita (viška rashoda);

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;

7.Prijedlog Odluke o izmjeni Programa poticaja za obitelji sa troje i više djece sa područja Općine Usora;

8.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini;

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2019. godinu;

10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred MSŠ „Stjepana Radića“ Žabljak u školskoj 2019./2020. godini;

11.Izvješće o radu i poslovanju J.P.U. „Ivančica“ Usora za razdoblje 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine;

12.Izvješće o radu i poslovanju JP „Radio Usora“ Usora za razdoblje 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine;

13.Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša za razdoblje 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine;

14.Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2018.-2019. Godina;

15.Dopunjena Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2018. godinu.

 


        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala