img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXV. (dvadesetpetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.03.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 

1.Usvajanje Zapisnika sa XXIV (dvadesetčetvrte) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak;

5.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Srednja Omanjska;

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;

7.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Usora;

8.b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Usora;

9.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostupanjskog tijela za žalbe Općine Usora;

10.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni štete prouzrokovane prirodnom nepogodom od poplava na području Općine Usora od 03.02.2019. godine;

11.Izvješće o radu i poslovanju JU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;


        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala