img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXIV. (dvadesetčetvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 22.02.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa XXIII (dvadesettreće) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

2.Vijećnička pitanja

3.Obraćanje načelnika

4.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2019. godinu;

5.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2018. godinu;

6.Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Općine Usora za 2018. godinu;

7.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu i Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu;

8.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom;

9.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu strateškog projekta iz oblasti društvene infrastrukture – „Vatrogasni dom“ Ularice, Općina Usora;

10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu strateškog projekta iz oblasti društvene infrastrukture – „Vrtić za djecu“ Žabljak, Općina Usora;

11.Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta digitalizacije Službe ta RTG i CT dijagnostiku u Općoj bolnici Tešanj;

12.Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2019. godinu;

13.Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini;

14.a) Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 20.11.2018. godine do 13.02.2019. godine;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine;

15.Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine;

16.Izvješće o radu općinske uprave za 2017. i 2018. godinu;

17.Izvješće o radu pravobraniteljstva Općine Usora za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine;


        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala