javni oglas 

 

 

         

          

          

        

 

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnina vlasništvo Katić (Filipa) Peje iz Omanjske i to sljedećih parcela:
 
- k.č. broj 2086/1 naziva „KRČEVINA“ u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 5346 m², upisane u posjedovni list broj 1013, KO Omanjska, sa pravom posjeda 1/1 u korist Katić (Filipa) Peje iz Omanjske i
 
- k.č. broj 2086/2 naziva „KRČEVINA““ u naravi prilazni put, površine 418 m², upisane u posjedovni list broj 1013, KO Omanjska, sa pravom posjeda 1/2 u korist Katić (Filipa) Peje iz Omanjske
 
ukupne površine 5555 m².
 
Početna cijena za navedene nekretnine iznosi 15.000,00 KM.

      

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.