img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 18.01.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 1. Usvajanje Zapisnika sa XXII (dvadesetdruge) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika
 4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Usora;
 8. Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Usora za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o osnovnoj školi;
 11. Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora za 2017. i 2018. godinu
 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala