javni oglas 

 

 

         

          

          

        

 

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnina vlasništvo Jelić (Marka) Anto, Jelić (Marka) Jozo, Jelić (Marka) Marko iz Alibegovaca i to sljedećih parcela:

      

- k.č. broj 18 naziva „REPIŠTA“ u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 1949 m²,

- k.č. broj 32 naziva „ADA“ u naravi pašnjak 2. klase, površine 9165 m²,

- k.č. broj 37 naziva „ADA“ u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 8297 m²,

- k.č. broj 38 naziva „VRBAK“ u naravi šuma 4. klase, površine 1460 m²,

- k.č. broj 39 naziva „VRBAK“ u naravi pašnjak 2. klase, površine 10977 m²,

 

ukupne površine od 31848 m², upisane u PL broj 78, KO Tešanjka sa pravom posjeda u korist Jelić (Marka) Anto iz Alibegovaca, udio 1/3, Jelić (Marka) Jozo iz Alibegovaca, udio 1/3, Jelić (Marka) Marko iz Alibegovaca, udio 1/3.

 

Početna cijena za navedene nekretnine iznosi 372.000,00 KM .

      

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.