javni oglas 

 

 

         

          

          

        

 

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnina vlasništvo Ćosić (Franje) Ilije iz Sivše i to sljedeći parcela:

      

- k.č. broj 1314/2 naziva „STRANA“ u naravi šuma 2. klase, površine 312 m²,

- k.č. broj 1315/1 naziva „strana“ u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 2333 m²,

      

ukupne površine od 2645 m², upisane u PL broj 650, KO Sivša sa pravom posjeda 1/1 u korist Ćosić (Franje) Ilije iz Sivše.

       

Početna cijena za navedene nekretnine iznosi 17.000,00 KM .

      

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.