javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Mišković (Joze) Bore iz Omanjske i to sljedeće parcele: 

    

- k.č. broj 804 naziva „ĐERAKOVAČA“ u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 5769 m², KO Omanjska, sa pravom posjeda 1/1 u korist Mišković (Joze) Bore iz Omanjske. 

     

Početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 6.000,00 KM .

    

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.