img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.11.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 1. Usvajanje Zapisnika sa XXI (dvadesetprve) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika
 4. Nacrt Proračuna Općine Usora za 2019. godinu;
 5. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o zajedničkom financiranju projekta;
 8. Prijedlog Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport;
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima za prijem osoba sa završenom Visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa;
 10. Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu;
 11. Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 13.08.2018. godine do 20.11.2018. godine;
 12. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Općine Usora;
 13. Informacija o izvješću o financijskoj reviziji Proračuna Općine Usora za 2017. godinu.
 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala