javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Brnadić (Mate) Franje iz Ularica i to sljedećih parcela: 
      
       

- k.č. broj 1003/2 naziva «BAŠČA» u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 2345 m²,

- k.č. broj 1005/1 naziva «PODKUĆNICA» u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 7682 m²,

- k.č. broj 1005/1 naziva «PODKUĆNICA» u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 609 m²,

- k.č. broj 1005/2 naziva «PODKUĆNICA» u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 3310 m²,

- k.č. broj 1005/4 naziva «PODKUĆNICA» u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 147 m²,

       

Ukupne površine od 14093 m² (2345+7682+609+3310+147) upisani u posjedovni list broj 158 K.O. Alibegovci, sa pravom posjeda 1/1 u korist Brnadić (Mate) Franje iz Ularica.

         

Početna cijena za navedene nekretnine/zemljište iznosi 7.000,00 KM.

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.