img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIX. (devetnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.08.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa XVIII (osamnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničkog pravobraniteljstva Općine Usora i Doboj Jug;
5.Prijedlog Odluke o sufinaciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu;
6.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora na mandatno razdoblje;
7.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća povjerenstva za procjenu štete prouzrokovane prirodnom nepogodom od poplava u razdoblju 05.05.do 06.05.2018. godine;
8.Prijedlog Zaključka o odobravanju zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Usora;
9.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za period od 01.01. do 30.06.2018. godine;
10.Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 08.05. do 10.08. 2018. godine;
11.Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Usora za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine;
12.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;
13.Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna Općine Usora za razdoblje 2019.-2021. godina;
14.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje;
 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala