img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVII. (sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.a) Usvajanje Zapisnika sa XVI (šesnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
b) Usvajanje Zapisnika sa II (izvanredne) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Prostornog plana Općine Usora za razdoblje od 2014.-2034. godine;
5.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje nekretnina;
6.Prijedlog Odluke o obrazovanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Usora;
7.a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine označene kao k.č.      broj:1211/5, KO Alibegovci, u vlasništvu Lujić (Tadija) Nenad;
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine označene kao k.č. broj:1211/6, KO Alibegovci, u vlasništvu Lujić (Juro) Iva;
c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine označene kao k.č. broj:1212/7, KO Alibegovci, u vlasništvu Joskić (Filip) Anto;
d) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine označene kao k.č. broj:48/4, KO Tešanjka, u vlasništvu Bradarić (Safet) Enis;
8.Inicijativa načelnika Općine Doboj Jug o uspostavljanju i osnivanju zajedničkog pravobraniteljstva za Općinu Doboj Jug i Usora;
9.Prijedlog Zaključka o ovlaštenju za raskid ugovora;
10.Izvješće o radu povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 12.01.2018. do 08.05.2018. godine;
11.Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2017. godinu;
12.Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nektegoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2017.-2018. godinu;
13.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 01.01.2018. do 31.03.2018. godine;
14.Izvješće o poslovanju JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora za 2017. godinu;
 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala