img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVI. (šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.04.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa XV (petnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2. Vijećnička pitanja;
3. Obraćanje načelnika
4. Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2016.-2020. godina;
6. Nacrt Odluke o držanju stoke na području Općine Usora;
7. Prijedlog Odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine;
8. a) Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine;
    b)Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2017. godinu i pokrića ostvarenog deficita (viška rashoda);
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2018. godinu;
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Usora za 2018. godinu;
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan upisa učenika u I razred Mješovite srednje škole „Stjepana Radića“ Žabljak u školskoj 2018./2019. godini;
13. Prijedlog Zaključka o iskazivanju interesa za prodaju zemljišta;
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Općinskog pravobraniteljstva Općine Usora
15. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad osnovnim sredstvima;
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima J.P.U. „Ivančica“ Usora
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala