IZVEDBA SAKRALNOG OBJEKTA ''KAPELA SA MRTVAČNICOM'', LOKALITET BEJIĆI, OPĆINA USORA

REKONSTRUKCIJA RASKRKRIŽJA CESTE M-4 SA LOKALNOM CESTOM ZA OPĆINU USORA, SA REKONSTRUKCIJOM/ IZGRADNJOM MOSTA PREKO RIJEKE USORE U MJESTU TEŠANJKA DIONICA 008: TESLIĆ (BARIĆI)-KARUŠE, KM 17+900, OPĆINA USORA
IZVEDBA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA "ŽABLJAK" - Faza III, općina Usora 
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA 'PROVOĐEJENJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE SA SANACIJOM KLIZIŠTA SIVŠA-BEJIĆI, OPĆINA USORA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVU I POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I UPOZORAVAJUĆIH NAPRAVA NA PODRUČJU OPĆINE USORA

DOVRŠETAK REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE DIONICE LOKALNE PROMETNICE U POVRATNIČKOM NASELJU TOKME, MZ ALIBEGOVCI, OPĆINA USORA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZRADA GLAVNIH PROJEKATA LOT1, LOT 2 I LOT 3, LOKALITETI SIVŠA I ŽABLJAK, OPĆINA USORA
STRUČNO TEHNIČKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZ ODLUKE O USVAJANJU PLANA NABAVA OPĆINE USORA ZA 2018. GODINU, OSIM POZICIJE 6. I 8.
SANACIJA UDARNIH OTVORA I DEVIJACIJA NA LOKALNIM ASVALTNIM CESTAMA
SANACIJA MAKADAMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE USORA

IZVEDBA SAKRALNOG OBJEKTA ''KAPELA SA MRTVAČNICOM'', LOKALITET BEJIĆI, OPĆINA USORA

REKONSTRUKCIJA RASKRKRIŽJA CESTE M-4 SA LOKALNOM CESTOM ZA OPĆINU USORA, SA REKONSTRUKCIJOM/ IZGRADNJOM MOSTA PREKO RIJEKE USORE U MJESTU TEŠANJKA DIONICA 008: TESLIĆ (BARIĆI)-KARUŠE, KM 17+900, OPĆINA USORA
IZVEDBA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA "ŽABLJAK" - Faza III, općina Usora 
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA 'PROVOĐEJENJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE SA SANACIJOM KLIZIŠTA SIVŠA-BEJIĆI, OPĆINA USORA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVU I POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I UPOZORAVAJUĆIH NAPRAVA NA PODRUČJU OPĆINE USORA

DOVRŠETAK REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE DIONICE LOKALNE PROMETNICE U POVRATNIČKOM NASELJU TOKME, MZ ALIBEGOVCI, OPĆINA USORA
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZRADA GLAVNIH PROJEKATA LOT1, LOT 2 I LOT 3, LOKALITETI SIVŠA I ŽABLJAK, OPĆINA USORA
STRUČNO TEHNIČKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZ ODLUKE O USVAJANJU PLANA NABAVA OPĆINE USORA ZA 2018. GODINU, OSIM POZICIJE 6. I 8.
SANACIJA UDARNIH OTVORA I DEVIJACIJA NA LOKALNIM ASVALTNIM CESTAMA
SANACIJA MAKADAMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE USORA
Preuzmite:
1. Obavijest o nabavi 715-7-3-4-3-5_18 Makadam