img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIV. (četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.a) Usvajanje Zapisnika sa XIII (trinaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
b) Usvajanje Zapisnika sa I (prve) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2017. godinu;
5.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2018. godinu;
6.Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Usora;
7.Prijedlog Odluke o utemeljenju Zdravstvenog vijeća;
8.Prijedlog Odluke o izdavanju biltena Općine Usora;
9.Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini;
10.Nacrt Programa poticaja za razvoj gospodarstva u 2018. godini;
11.Informacija o stanju u oblasti komunalne inspekcije na području Općine Usora za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
12.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu zemljišta.
         
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala