1Usora, 02.08.2017. godine, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je danas radni sastanak sa predstavnicima Privredne banke d.d. Sarajevo. U posjetu općini su tako bili Kemal Džabija, izvršni direktor banke, Gordana Martinović, direktorica filijale Zenica i Anita Jelić, voditeljica poslovnice Usora. Na sastanku se razgovaralo o poslovnim planovima ove banke kao jedine koja posluje na teritoriju općine Usora kao i o mogućnostima buduće suradnje ove banke sa Općinom te o raznim drugim temama.