1Usora, 28.07.2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. zajedno sa pomoćnikom Martinom Grujom, održao je radni sastanak sa predstavnicima četiri udruge iz oblasti sporta sa područja općine Usora, i to: NK Usora, NK Proleter Makljenovac, Karate klub Usora i Ribolovno društvo Klen Usora.  Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje ovi klubovi provode, problemima sa kojima se susreću u radu i planovima za buduće razdoblje. Načelnik je sa svoje strane pružio punu podršku u radu ovih klubova, te istakao kako je bavljenje sportom temelj zdravog društva. Načelnik je ovu prigodu iskoristio kako bi istima uručio skroman novčani prilog kao osobnu članarinu u ovim sportskim udrugama. Naime, Općinski načelnik je usljed teške bolesti, sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od dvije prosječne plaće isplaćene u Federaciji, te taj novac, u vidu skromnog dara, između ostalog, želi donirati i u ove četiri uspješne sportske udruge.