farma2USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u sektoru pčelarstva, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

 

 Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u printanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 5. lipnja/juna, 2017. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da nazoče jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 5. svibnja/maja u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći (točne lokacije će biti objavljene na stranici projekta i putem e-maila prijavljenim organizacijama):

  • Tuzla: 9. svibanj/maj u 11:00
  • Banja Luka: 10. svibanj/maj u 13:00
  • Bihać: 11. svibanj/maj u 10:00
  • Sarajevo: 17. svibanj/maj u 11:00
  • Trebinje: 18. svibanj/maj u 10:00
  • Mostar: 18. svibanj/maj u 14:00

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.