fzzoJAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP2017/1

    

     

    

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

    

LOT 1. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH - raspoloživi budžet: 2.000.000,00 KM

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH - raspoloživi budžet: 600.000,00 KM

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - raspoloživi budžet: 450.000,00 KM

LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka - raspoloživi budžet: 80.000,00 KM

LOT 5. Projekti zaštite prirode - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM

LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM

LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica - raspoloživi budžet: 1.000.000,00 KM

LOT 8. Projekti zaštite zraka - raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom - raspoloživi budžet: 465.000,00 KM

LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije - raspoloživi budžet: 350.000,00 KM

    

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“

    

Tekst Javnog poziva

Obrazac br. 1 /Prijava projekta na Javni konkurs JP 2017/1

Obrazac br. 2 - Finansijski plan

Naljepnica za kovertu