vlada-zdk1JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Javni poziv za predlaganje: 

- projekata iz oblasti kulture,

- omladinskih projekata i

- projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika

koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini.      

       

Pravo učešća na javnom pozivu:

1. Projekti iz oblasti kulturepravo učešća imaju organizacije i ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću;

2. Omladinski projektipravo učešća imaju omladinske organizacije i ustanove koje realiziraju omladinske projekte;

3. Projekti zaštite kulturno-historijskih spomenikapravo učešća imaju ustanove i organizacije koje su registrovane za zaštitu i afirmaciju kulturne baštine, arheološka istraživanja, čuvanje, istraživanje i izlaganje muzejskog materijala. Prednost će imati projekti koji dovode spomenike kulture u kontekst turističke ponude. Uvažit će se samo oni projekti koji imaju preporuku ili saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, osim projekata ustanova koje su registrovane za muzejsku djelatnost. Spomenici koji su proglašeni nacionalnim spomenicima od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Tekst Javnog poziva

Prijavni obrasci

    

Pravo učešća na javnom pozivu:

1. Projekti iz oblasti kulture – pravo učešća imaju organizacije i ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću;

2. Omladinski projekti – pravo učešća imaju omladinske organizacije i ustanove koje realiziraju omladinske projekte;

3. Projekti zaštite kulturno-historijskih spomenika –pravo učešća imaju ustanove i organizacije koje su registrovane za zaštitu i afirmaciju kulturne baštinearheološka istraživanja, čuvanjeistraživanje i izlaganje muzejskog materijalaPrednost će imati projekti koji dovode spomenike kulture u kontekst turističke ponudeUvažit će se samo oni projekti koji imaju preporuku ili saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovineosim projekata ustanova koje su registrovane za muzejsku djelatnostSpomenici koji su proglašeni nacionalnim spomenicima od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiHmoraju imati odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

      

Tekst Javnog poziva