vlada-zdk1JAVNI POZIV

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

      

         

       

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Javni poziv prema kojem nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uslove:

a) da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,

b) da su registrovani u skladu sa zakonom prije 28.10. 2015. godine.

     

Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:

a) sportski klubovi,

b) sportska društva,

c) sportski savezi,

d) sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima,

e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta,

f) sportisti pojedinci.

     

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

     

Tekst Javnog poziva

Prijavni obrasci