Ovaj odsjek obavljat će upravne stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na rad inspekcijskih službi pri Službi gospodarstva, pripremu propisa i Odluka za Općinsko vijeće iz domena gospodarstva, te sve opće i tehničke poslove za cijelu službu gospodarstva.