Dana, 25.1.2023.godine – U kabinetu općinskog Načelnika zaključen je ugovor o izvođenju radova na projektu: „Rekonstrukcija prometnica sa sanacijom klizišta na području općine Usora“".

Predmetni ugovor je po okončanju postupka javne nabave, zaključen s izabranim izvođačem radova “DOBOJPUTEVI” d.d. Doboj Jug. U ime općine Usora ugovor je potpisao općinski Načelnik Zvonimir Anđelić, a u ime izvođača radova Kruško Admir.

Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 227.568,67 KM s uključenim PDV-om. Rok za izvršenje radova je 60 dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora. U postupku je izrada plana javnih nabava, a potom slijedi izbor Nadzora. Obzirom na rokove i vremenske prilike početak radova može se očekivati krajem ožujka, odnosno uvođenje u posao.

Radovi koji su obuhvaćeni ovim ugovorom su: rekonstrukcija prometnice i sanacija klizišta u zaseoku „Grgići“, u MZ Sivša,  dužine L=350 m, rekonstrukcija prometnice u naselju „Tokme“ u MZ Alibegovci, u dužini L=450 m, kao i rekonstrukcija makadamske prometnice u zaseoku „Šimunovići“ u MZ Ularice, dužine L=600 m.

Sredstva za realizaciju projekta su osim Proračunom općine Usora osigurana i od strane Kantonalne uprave civilne zaštite u iznosu od 75.000,00 KM, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona u iznosu od 60.000,00 KM, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDŽ u iznosu od 60.000,00 KM.