Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje:

 

J A V N I    P O Z I V

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu proračuna općine Usora za 2023. godinu i

Nacrtu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu

 

 

Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XVII. (sedamnaestoj) redovitoj sjednici održanoj dana 8.11.2022. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu, te o tome donijelo odgovarajuće Zaključke.

                                                     

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u ponedjeljak, 5.12.2022. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća s početkom u 16:00 sati.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova Općine Usora, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim  aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.


Uvažavajući složenu epidemiološku situaciju i naložene mjere zaštite preporuča se da se u što većoj mjeri izvrši uvid i dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije pisanim putem, a na javnu raspravu da se uputi max. jedan po predstavnik.

 

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na Nacrt Proračuna općine Usora za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu mogu se dostaviti na protokol Općine Usora zaključno s7.12.2022. godine.

 

Uvid u Nacrt Proračuna Općine Usora za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije i na web stranicama općine Usora www.usora.com, s napomenom da su mjesne zajednice Nacrt Proračuna Općine Usora za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu dobile u sazivu za XVII. (sedamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Usora.

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-javnu-raspravu-o-nacrtu-proracuna-i-nacrtu-odluke-o-izvrsenju-proracuna-za-2023.-godi
2. nacrt-2023
3. nacrt-obrazlozenje-2023
4. nacrt-odluka-o-izvrsenju-proracunu-2023
5. obrazac-5-unakrsna-klasifikacija-rashoda-i-izdataka-proracuna-po-ekonomskoj-i-funkcionalnoj-klasifik
6. tabela-raspored-izvora-sredstva-2022-novi
7. zakljucak-ov-nacrt-odluke-o-izvrsenju-proracuna-za-2023.-godinu
8. zakljucak-ov-nacrt-proracuna-za-2023.-godinu