Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» bro:j 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj: 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj: 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1.4.2015. godine i ponude za prodaju nepokretnosti broj: 03-01-20-211/22 od 10.5.2022. godine od strane Joskić (Šime) Jele, rođ. Bonić iz Žabljaka i Bonić (Ivana) Marije iz Holandije, Grgić (Šime) Iva, rođ. Bonić iz Prisada, Nikić Anke, udovice Vlade Nikić iz Sivše, rođ. Bonić, Pejić (Šime) Kate rođ. Bonić iz Teslića po punomoći datoj Joskić (Šime) Jeli, rođ. Bonić, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 10.5.2022. godine raspisuje:


JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina/zemljišta

 

1. Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Bonić (Ivana) Marije iz Holandije, Grgić (Šime) Ive, rođ. Bonić iz Prisada, Joskić (Šime) Jele, rođ. Bonić iz Žabljaka, Nikić Anke, udovice Vlade Nikić iz Sivše, rođ. Bonić i Pejić (Šime) Kate rođ. Bonić iz Teslića  i to sljedeći parcela:

 

 

- k.č. broj 423 naziva «CERIK» u naravi šuma 3. klaset, površine 1074 m²,

- k.č. broj 706/2 naziva «DOLINJAK» u naravi oranica/njiva 6. klaset, površine 4929 m²,

- k.č. broj 1015 naziva «ZABAŠČA» u naravIoranica/njiva 6. klaset, površine 4569 m²,

- k.č. broj 1016 naziva «ZABAŠČA» u naravi šuma 4. klaset, površine 1667 m²,

- k.č. broj 1137/3 naziva «ZABAŠČA» u naravi oranica/njiva 6. klaset, površine 3811 m²,

 

ukupne površine od 16050 m², sa pravom posjeda od 1/5 u korist Bonić (Ivana) Marije iz Holandije, 1/5 u korist Grgić (Šime) Ive, rođ. Bonić iz Prisada, 1/5 u korist Joskić (Šime) Jele, rođ. Bonić iz Žabljaka,1/5 u korist Nikić Anke, udovice Vlade Nikić iz Sivše, rođ. Bonić i 1/5 u korist Pejić (Šime) Kate rođ. Bonić iz Teslića, upisani u Posjedovni list broj 81, KO Sivša.

 

Početna cijena  za navedene nekretnine iznosi 30.000,00 KM

Preuzmite:
1. jela-joskic-i