Obavještavamo poljoprivredne proizvođače (fizičke osobe, obrte, zadruge i pravne subjekte) sa prebivalištem na općini Usora da je Ministarstva za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona dana 7.4.2022. godine raspisalo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje

sredstava za podsticanje proljetne sjetve za 2022. godinu.

Javni poziv je objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba


Za ostale informacije  obratiti se u Službu za gospodarstvo i financije općine Usora ili na telefon bro 032 889 047. Kontakt osoba Marta Pranjić.