Na temelju članka 8.  Zakona  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine  (Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03),  članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj:6/92, 8/93 i 13/94), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10, 8/12 i 13/14), te članka 41. Pravila javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora ('' Sl. glasnik općine Usora'' broj: 13/17 ), Upravni odbor J.P.U. ''Ivančica''Usora  r a s p i s u j e:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora, na razdoblje od četiri (4) godine – 1 izvršitelj. 

Natječaj ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica općine Usora, oglasna ploča općine Usora, oglasna ploča J.P.U. ''Ivančica'', jednim dnevnim novinama i Službenim novinama FBiH.

Sve ostale informacije vezane za oglas možete pogledati na poveznici ispod.

Preuzmite:
1. natjecaj-za-ravnatelja-veljaca-2022-1-